Налични курсове

Наименование на професията:
344030                   Оперативен счетоводител
Наименование на специалността:
3440301 Оперативно счетоводство  Степен на ПК: трета

Наименование на професията:      
213070                                               Графичен дизайнер   
Наименование на специалността:    
2130701                                             Графичен дизайн

Наименование на професията и код: 
346010 Офис-мениджър
Наименование на специалността, код и степен на ПК: 
3460101 Бизнес-администрация Трета степен на професионална квалификация

Наименование на професията:        
482040                                          Организатор Интернет приложения 
Наименование на специалността:    
4820401                                         Електронна търговия

Наименование на професията:
482030       Оператор на компютър
Специалност  и степен на професионална квалификация:
4820301     Текстообработване               Първа

Наименование на професията:        
341020                                              Продавач-консултант
Наименование на специалността:   
3410201                                            Продавач-консултант

Онлайн курс с обучителни видео уроци, заснели действията на обучителя в прозореца на програмата. Гледайки уроците, слушайки обясненията и повтаряйки действията в тях, Вие лесно и бързо ще научите как се работи с Microinvest Delta.Ще имате достъп до платформата половин година, като Вие ще определяте темпото на обучението си. През това време ще можете да задавате въпроси към обучителя, а също така ще имате право на една онлайн-консултация с преподавателя по Ваша заявка, включена в таксата на курса. Курсът не изисква предварителни знания и е предназначен както за напълно начинаещи, така и за хора с известен опит придобит от самообучение или други курсове. 
В края на курса след онлайн тест получавате Сертификат, а при регистриран интерес в началото с изпращане на необходимите документи за професионално обучение - Удостоверение за част от професия „Оперативно счетоводство“. 

Онлайн курс с обучителни видео уроци, заснели действията на обучителя в прозореца на програмата. Гледайки уроците, слушайки обясненията и повтаряйки действията в тях, Вие лесно и бързо ще научите как се работи с програмата CorelDRAW.
Ще имате достъп до платформата половин година, като Вие ще определяте темпото на обучението си. През това време ще можете да задавате въпроси към обучителя, а също така ще имате право на една онлайн-консултация с преподавателя по Ваша заявка. Преподавателят е графичен дизайнер, който работи професионално с програмата повече от 10 години. 
Курсът не изисква предварителни знания и е предназначен както за напълно начинаещи, така и за хора с известен опит придобит от самообучение или други курсове. В края на курса след онлайн тест получавате Сертификат, а при регистриран интерес в началото, с изпращане на необходимите документи за професионално обучение - Удостоверение за част от професия „Графичен дизайнер“. 

Онлайн курс с обучителни видео уроци, заснели действията на обучителя в прозореца на програмата. Гледайки уроците, слушайки обясненията и повтаряйки действията в тях, Вие лесно и бързо ще научите как се рограмира със С++. Ще имате достъп до платформата половин година, като Вие ще определяте темпото на обучението си. През това време ще можете да задавате въпроси към обучителя, а също така ще имате право на една онлайн-консултация с преподавателя по Ваша заявка. Преподавателят е  главен учител, информатик с педагогически опит в Математическа гимназия повече от 10 години.
Курсът не изисква предварителни знания и е предназначен както за напълно начинаещи, така и за хора с известен опит придобит от самообучение или други курсове. В края на курса след онлайн тест получавате Сертификат, а при регистриран интерес в началото с изпращане на необходимите документи за професионално обучение - Удостоверение за част от професия „Организатор на интернет приложения“. 

Като крайна цел си поставяме задача обучаващите се да могат да прилагат основните принципи за работа с компютър, приложни програми и Интернет.
Обучението протича на модулен принцип, като през целия курс особено внимание се обръща на дидактическите методи.
Модули: Операционната система Microsoft Windows   -   12
Microsoft Office Word                                            -          14
Microsoft Office Excel                                            -          12
Обучение за работа в Интернет                 -          10

 1. Уебсайт, домейн, уеб хостинг
 2. Управление на съдържанието на сайта
 3. Стъпки по разработката на уеб сайт
Използване на Weebly:
 • Добавяне на текстови елементи и снимки
 • Промяна на разположението
 • Добавяне на повече страници
 • Смяна на темата и заглавната лента
 • Публикуване на сайта
 • Други елементи – блог, галерия, слайдшоу, карта, видео
 • Добавяне на форма за контакт и форум
 • Създаване на сайт за електронна търговия
 • Оптимизация за търсачките (SEO) и преглед на статистиките
 • Общ преглед
 • Импортиране на снимки и видеоклипове
 • Редактиране на филми
 • Изрязване на видео
 • Ускоряване или забавяне на видеоклип
 • Редактиране на аудио
 • Плавно появяване или изчезване на музиката
 • Избор на тема
 • Записване на филма
 • Споделяне в уеб