Електронна търговия
(ET)

Наименование на професията:         

482040                                          Организатор Интернет приложения 

Наименование на специалността:    

4820401                                         Електронна търговия