Офис-мениджър от 3 ноември 2014
(ОМ-3.11)

Наименование на професията и код: 346010 -"Офис-мениджър" Наименование на специалността, код и степен на професионална квалификация: 3460101-"Бизнес-администрация - Трета степен на професионална квалификация