Оперативен счетоводител - 12.2014
(ОС-2014)

Наименование на професията: 344030 Оперативен счетоводител Наименование на специалността: 3440301 Оперативно счетоводство Степен на ПК: трета