Онлайн курс с обучителни видео уроци, заснели действията на обучителя в прозореца на програмата. Гледайки уроците, слушайки обясненията и повтаряйки действията в тях, Вие лесно и бързо ще научите как се работи с Microinvest Delta.Ще имате достъп до платформата половин година, като Вие ще определяте темпото на обучението си. През това време ще можете да задавате въпроси към обучителя, а също така ще имате право на една онлайн-консултация с преподавателя по Ваша заявка, включена в таксата на курса. Курсът не изисква предварителни знания и е предназначен както за напълно начинаещи, така и за хора с известен опит придобит от самообучение или други курсове. 
В края на курса след онлайн тест получавате Сертификат, а при регистриран интерес в началото с изпращане на необходимите документи за професионално обучение - Удостоверение за част от професия „Оперативно счетоводство“.