Онлайн курс с обучителни видео уроци, заснели действията на обучителя в прозореца на програмата. Гледайки уроците, слушайки обясненията и повтаряйки действията в тях, Вие лесно и бързо ще научите как се рограмира със С++. Ще имате достъп до платформата половин година, като Вие ще определяте темпото на обучението си. През това време ще можете да задавате въпроси към обучителя, а също така ще имате право на една онлайн-консултация с преподавателя по Ваша заявка. Преподавателят е  главен учител, информатик с педагогически опит в Математическа гимназия повече от 10 години.
Курсът не изисква предварителни знания и е предназначен както за напълно начинаещи, така и за хора с известен опит придобит от самообучение или други курсове. В края на курса след онлайн тест получавате Сертификат, а при регистриран интерес в началото с изпращане на необходимите документи за професионално обучение - Удостоверение за част от професия „Организатор на интернет приложения“.