• Общ преглед
  • Импортиране на снимки и видеоклипове
  • Редактиране на филми
  • Изрязване на видео
  • Ускоряване или забавяне на видеоклип
  • Редактиране на аудио
  • Плавно появяване или изчезване на музиката
  • Избор на тема
  • Записване на филма
  • Споделяне в уеб