Наименование на професията:        
341020                                              Продавач-консултант
Наименование на специалността:   
3410201                                            Продавач-консултант