Начална компютърна грамотност
(Компютърна грамотност)

Като крайна цел си поставяме задача обучаващите се да могат да прилагат основните принципи за работа с компютър, приложни програми и Интернет.

Обучението протича на модулен принцип, като през целия курс особено внимание се обръща на дидактическите методи.

Модули:

Операционната система Microsoft Windows   -          12

Microsoft Office Word                                           -          14

Microsoft Office Excel                                            -          12

Обучение за работа в Интернет                         -          10

Изпит                                                                        -            2