Като крайна цел си поставяме задача обучаващите се да могат да прилагат основните принципи за работа с компютър, приложни програми и Интернет.
Обучението протича на модулен принцип, като през целия курс особено внимание се обръща на дидактическите методи.
Модули: Операционната система Microsoft Windows   -   12
Microsoft Office Word                                            -          14
Microsoft Office Excel                                            -          12
Обучение за работа в Интернет                 -          10