офис мениджър 2018
(Офис мениджър 2018)

аименование на професията и код: 
346010 -"Офис-мениджър" 
Наименование на специалността, код и степен на професионална 
квалификация: 
3460101-"Бизнес-администрация - Трета степен на професионална квалификация