Наименование на професията и код: 
346010 Офис-мениджър
Наименование на специалността, код и степен на ПК: 
3460101 Бизнес-администрация Трета степен на професионална квалификация