Наименование на професията:      
213070                                               Графичен дизайнер   
Наименование на специалността:    
2130701                                             Графичен дизайн