Наименование на професията:
344030                   Оперативен счетоводител
Наименование на специалността:
3440301 Оперативно счетоводство  Степен на ПК: трета