Офис-мениджър 22.09.2014
(OM 22.09.2104)

Наименование на професията и код:  346010 -"Офис-мениджър"  Наименование на специалността, код и степен на професионална  квалификация:  3460101-"Бизнес-администрация - Трета степен на професионална квалификация