Web програмиране с HTML и CSS

Започнете с инсталиране на редактора Notepad++ от линка

https://notepad-plus-plus.org/downloads/v7.8.8/

кликвате на Installer под долните заглавия, в зависимост от това процесорът на компютъра ви дали е 32 изли 64 битов. 


Инсталиране на 

Microsoft Expression Web 4.0.1460.0

https://www.majorgeeks.com/mg/getmirror/microsoft_expression_web,1.html


Сваля се Web_Trial_en.exe


Последно модифициране: Thursday, 7 January 2021, 15:41