Видео инструкция за Виртуална класна стая

Как да паботите във виртуална класна стая

Щракнете върху https://www.loom.com/share/5677899072e54d0a9387ab86c2ce4e3f, за да отворите ресурса.